עמית ברלוביץ - שבעת העמקים / عميت برلوڤيتش - الوديان السبعة / Amit Berlowitz - The Seven Valleys