ראפת זרייק - אני ואני האחר / رأفت زريق - أنا وأنا الآخر / Rafat Zrieq - I and the other I