רונן זן: רעש ירוק / رونين زين: ضوضاء خضراء / Ronen Zen: Green noise

רונן זן: רעש ירוק

בתערוכה "רעש ירוק" מציג רונן זן (נ. 1990 בשפרעם) עבודות מהשנים האחרונות שממשיכות את עיסוקו במנגנונים ובסימנים של צילום, של זיכרון, של נוף ושל זהות. שאלות ועמדות ביחס לנוף המקומי ולחברה הדרוזית הן מניע מרכזי בעבודות שלו.

רעש ירוק הוא אות או טון רציף, הממוקם באמצע הטווח של הרעש הלבן, המכיל את כל טווח תדירויות הצליל. הרעש הירוק מדמה את צלילי הבסיס של הטבע, ללא צלילים המופקים בידי אדם. מתוך הרעשים הצבעוניים, רעשי רקע או תנודות המתרחשות בסביבה, שמשמשים ליצירת אפקטים קוליים סביבתיים, הוא מוגדר כ"רעש הרקע של העולם". על אף שהוא מכונה "רעש", השמעתו יכולה לסייע בהירדמות, בהירגעות ובריכוז.

הירוק הוא מוטיב חוזר בעבודות רבות של זן, וטבעו המרובה מצוי במסך הירוק שהאמן מייצר, מסמן או מתעד. המסך הירוק, אותו אביזר צילומי שמשמש ליצירת רקעים מתחלפים המדמים סביבה, משמש בעבודות כאלמנט אסתטי, קונספטואלי וסימבולי גם יחד. הוא מסמן הפשטה של רקע, של סביבה, ושל שינוי והתחלפות.

הכפילות של הרעש – טירדה, זמזום, התרחשות בלתי פוסקת, אבל גם רקע רציף, בסיס היציב לקיומו של העולם – נמצאת בלב רבות מעבודותיו של רונן זן ומניעות פעמים רבות את הפעולות המובילות להן. תהליך העבודה שלו מתאפיין בניסיונות לפענח את סביבתו, לייצב ולזקק אותה. "אני מנסה לשמוע את הרעש בצורה שקטה," כותב האמן, "שיהיה לי זמן להתבונן ולהבין, לחשוב ולהפנים". ניסיונות אלה נתקלים בשיבוש, בתקלה או בקלקול, שדווקא בהם טמונות הפואטיקה והאסתטיקה של העבודות.

סדרת העבודות "זיכרון דהוי", למשל, מתחקה אחר תצלום משפחתי שנושא זיכרון לא מוחשי, חמקמק, אבל טבוע היטב בד.נ.א. בתמונה שהוא סורק, מגדיל, מחלק ומדפיס, מופיעים בני המשפחה יחד כשהם מנופפים אל המרחק – אל נמען שנמצא מעבר לגדר הביטחון, אל בני משפחה שנמצאים בעברה הסורי של רמת הגולן: "תצלום משפחתי רגיל לכאורה… שמתאר מנהג אינטימי משפחתי בד בבד עם רגע היסטורי טעון". בהדפיסה את חלקיו השונים של התצלום המוגדל, כשלה המדפסת. היא לא הצליחה להדפיס את כל חלקי התמונה והמשיכה בפעולתה על אף שהדיו הלך ואזל. תהליך התרוקנות הדיו הופך בעבודה לתהליך יצרני, למנוע האסתטי שמפעיל את מנגנון היצירה דווקא מתוך החסר והנעלם.

פתיחה חגיגית: 21.1.23 בשעה 12:00
נעילת התערוכה: 15.8.23
התערוכה פתוחה בכל יום א'-ה' ובשבת
בין השעות 9:00-15:00.

אוצרת: לאה אביר

رونين زين: ضجة خضراء

في معرض "ضجة خضراء" يُقدم رونين زين (مواليد 1990  شفاعمرو) أعمالًا من السنوات الأخيرة، هي استمرارًا لانشغاله بآليات وعلامات التصوير، الذاكرة، المناظر الطبيعيّة والهويّة. الأسئلة والمواقف حول المنظر المحليّ والمجتمع الدرزيّ هي المحرك الأساسيّ في أعماله.

ضجة خضراء هي إشارة أو نغمة متواصلة، تقع في وسط نطاق الضجة البيضاء، الذي يشمل النطاق الكامل تواترات النغمة. تحاكي الضجة الخضراء نغمة إيقاع الطبيعة، بدون النغمات التي ينتجها الإنسان. من خلال الضجيج الملون، ضجة الخلفية أو اهتزازات تحدث في المحيط، والتي تستخدم لإنتاج مؤثرات صوتيّة بيئية، يتم تعريفها ك"ضجة خلفية العالم". رغم أن اسمها ضجة، فإن اسماعها يساعد على الغفو، التهدئة والتركيز.

الأخضر هو موتيڤ متكرر في أعمال زين، وطبيعته المتعددة موجودة على الشاشة الخضراء التي ينتجها الفنّان، يضع علامات عليها أو يوثقها. الشاشة الخضراء، من محلقات التصوير التي تستخدم كخلفية متبدلة تحاكي البيئة، تستخدم في الأعمال كعنصر جماليّ، مفاهيميّ ورمزي على حد سواء. وهي ترمز إلى تجريد الخلفية، البيئة، التغيير والتبديل.

ازدواجية الضجة – الضوضاء، الطنين، الحدث غير المنتهي، لكن أيضًا خلفية مستمرة، القاعدة الثابتة لوجود العالم – قائمة في قلب العديد من أعمال رونين زين وتحرك أحيانًا العديد من الأفعال وتقود إليه. سيرورة عمله تمتاز بمحاولات تفكيك رموز بيئته، تثبيتها وبلورتها. وهو يقول: "أحاول أن أسمع الضجة بشكل صامت، كي يكون لدي الوقت للتأمل والفهم، التفكير والتذويت". تصطدم هذه المحاولات بالتشويش، الخلل أو العطب بالذات عندما تكتنف شعريّة وجماليّة الأعمال.

سلسلة الأعمال "ذاكرة باهتة" على سبيل المثال، تحاكي صورة عائليّة تحملها ذاكرة غير ملموسة، متملصة، لكنها مغروسة جيدًا في الحمض النووي. في الصورة التي يمسحها، يكبرها، يجزؤوها ويطبعها، يظهر أفراد العائلة معًا يلوحون بأيديهم من بعيد – إلى معنون موجود خلق الجدار الأمني، إلى أبناء العائلة المتواجدون في سوريا خلف حدود هضبة الجولان: "صورة عائلية تبدو عادية… تصف عادة حميمية عائلية مع لحظة تاريخيّة مشحونة". في طباعة أجزاء مختلفة من الصورة المكبّرة، فشلت الطابعة. لم تنجح في طباعة جميع أجزاء الصورة واستمرت في عمليها رغم نفاد الحبر. عملية تفريغ الحبر تتحول في العمل إلى سيرورة إنتاجية للمحرك الجماليّ الذي يشغّل آلية الابداع بالذات من خلال المفقود والمجهول.

افتتاح احتفالي: 21.1.23 الساعة 12:00
اختتام المعرض: 15.8.23
المعرض مفتوح أيام الأحد – الخميس ويوم السبت
الساعات  9:00-15:00

Ronen Zien: Green Noise

In the exhibition "Green Noise", Ronen Zien (b. 1990, Shefa-Amr) exhibits new works that continue his study of mechanisms and signifiers of photography, memory and identity. Questions and statements regarding the local landscape and Druze society are central to his work. 

Green noise is a continuous note or tone found in the middle of the white noise spectrum and containing the entire range of sound frequencies. It simulates the basic sounds of nature, without sounds associated with human activity. Green noise is one of a range of 'color noises' – ambient sounds or movements in the immediate environment that can be converted into sound clips or vocal effects; it is referred to as "the background noise of the world." Despite its description as "noise", it has actually been linked to improved sleep and focus.

Green is a recurring motif in many of Zien's works. It often appears in the form of a green screen that the artist creates or documents. This filming accessory is more commonly used to project changing backgrounds that simulate a certain environment, yet in these works it takes on an aesthetic, conceptual and symbolic aspect all at once.  It symbolizes the abstraction of background and environment, of change and transformation. 

The duality of the sound – a ceaseless, troublesome buzz, but also a continuous background, the stable base of the world’s existence – lies at the heart of Zien's works and often spurs the actions that inspire them.  His work process is characterized by attempts to understand, stabilize and refine his surroundings. "I try to hear the noise in a quiet way," writes the artist, "so that I have time to observe and understand, to think and to internalize." These efforts encounter disruptions, hitches and glitches, and it is within these that the poetry and the aesthetics of the works lie. 

His "Faded Memory" series, for example, investigates a family portrait that carries an intangible, elusive memory that is nonetheless imprinted firmly within the DNA. He scans, enlarges, divides and prints the photograph of a family waving off into the distance – to someone on the other side of the security fence, their family members on the Syrian side of the Golan Heights: "A seemingly normal family photo… depicting an intimate family tradition and a charged historic moment at the same time." While printing the different sections of the enlarged photograph, the printer malfunctioned. It ran out of ink before completing all the sections but continued printing as the ink slowly ran dry. The emptying ink becomes a productive process in the work, the aesthetic driver that activates the creation mechanism from a place of loss and disappearance.

Grand opening: 12:00, 21 Jan 2023
Exhibition closes: 15 Aug 2023
The exhibition is open Sunday-Thursday and Saturdays between 09:00-15:00